Bestellen & levering

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Levering en uitvoering

  1. Online Prijzenstunter zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Online Prijzenstunter kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 13 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal Online Prijzenstunter geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Online Prijzenstunter het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Online Prijzenstunter tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Online Prijzenstunter bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Levering en kosten
Omdat wij veel producten aanbieden die uit het buitenland kunnen komen kan de levertijd daarom wat langer zijn dan normaal! Maar daarom zijn veel producten extra scherp geprijsd!

Duur van levering
– De meeste producten worden direct bij onze leverancier besteld vanuit AziĆ« en dus direct vanuit daar uitgeleverd. Door het hoge ordervolume hebben onze producten hebben doorgaans een levertijd van 2 tot 4 weken. Dit staat vermeld bij alle producten en in uw bevestigingsmail.

– Het kan voor komen dat producten er langer over doen om u te bereiken, mocht dit het geval zijn laat het ons dan even weten.

– Woont u buiten Nederland? Dan kan de levering eventueel 1 a 2 weken langer duren.